Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г.Харитоненка Державної прикордонної служби України (далі - Ліцей) створений відповідно до Указу Президента України від 08 вересня 2011 року №901/2011 «Про державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г. Харитоненка» з метою якісної підготовки юнаків для вступу до вищих військових навчальних закладів військових формувань та силових структур України, надання державної допомоги у вихованні дітей-сиріт, дітей з багатодітних сімей та учасників  ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. На підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 54-р навчальний заклад переданий до сфери управління Адміністрації Державної прикордонної служби України.

 

    Ліцей є державним закладомспеціалізованої освіти II –ІII ступенів військового профілю для дітей з 13 років, починаючи з 8 класу, що забезпечує військово-професійну спрямованість навчання, проведення поглибленої допризовної та посиленої фізичної підготовки і виховання у осіб готовності до військової служби.

 

    Головними завданнями Ліцею є:

 

надання базової та повної загальної середньої освіти відповідно до Державних стандартів загальної середньої освіти;

 

забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією;

 

виховання громадянина України на кращих традиціях українського народу, самовідданого служіння Батьківщині, готовності до захисту її незалежності та територіальної цілісності, поваги до Конституції України, державних символів України, почуття власної гідності, відповідальності перед законом та суспільством за свої дії;

 

створення умов для здобуття ліцеїстамизнань і навичок з військової та фізичної підготовки, необхідних для вступу і подальшого навчання в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, інших вищих військових навчальних закладах та вищих навчальних закладах, що мають військові навчальні підрозділи;

 

підготовка фізично здорових, високоморальних, вольових, дисциплінованих особистостей, здатних до свідомого вибору відповідної професії, військової служби у Державній прикордонній службі України, інших військових формуваннях та правоохоронних органах;

 

підготовка ліцеїстів морально і фізично здоровими, загартованими, спроможними долати можливі труднощі військової служби.