ОГОЛОШЕНО КОНКУРС НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ НАЧАЛЬНИКА ДЕРЖАВНОГО ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ «КАДЕТСЬКИЙ КОРПУС» ІМЕНІ І.Г. ХАРИТОНЕНКА

 

      Адміністрація Державної прикордонної служби України оголошує конкурсний відбір на зайняття посади начальника Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І. Г. Харитоненка.

 

      Державний ліцей – інтернат з посиленою військово – фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г. Харитоненка є державним закладом спеціалізованої освіти II - ІII ступенів військового профілю для дітей з 13 років, починаючи з 8 класу, що забезпечує військово – професійну спрямованість навчання, проведення поглибленої допризовної та посиленої фізичної підготовки і виховання у юнаків готовності до військової служби. Інформація про основні напрямки діяльності ліцею розміщена на офіційному веб-сайті: http://www.kadetka.sumy.ua

 

 

      Місце знаходження Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені   І. Г. Харитоненка:

вул. Г. Кондратьєва, 165, м. Суми 40021;

тел. (0542) 79-80-05; 79-80-04.

 

 

      У конкурсі можуть брати участь особи, які є громадянами України, з числа офіцерів, які перебувають на військовій службі в Державній прикордонній службі України, мають вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років та досвід військової служби не менш як 10 років, а також здібності до роботи з молоддю, організаторські здібності, фізичний і психічний стан яких не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 

 

      Грошове забезпечення начальнику Ліцею виплачується за нормами та порядку, встановленими постановами Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб», наказами Міністерства внутрішніх справ України від 02.03.2018 № 169 «Про затвердження схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Державної прикордонної служби України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 березня 2018 р. за № 318/31770 та від 25 червня 2018 № 558 «Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2018 р. за № 854/32306.

 

 

      Конкурсний відбір відбудеться за адресою  вул. Володимирська 26 м. Київ, 01601 7 травня 2019 року та буде складатися з:

      1) перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти та знання спеціального законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р, яка відбудиться шляхом комп’ютерного тестування;

      2) перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

      3) публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку ліцею, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

 

 

      Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

      1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;      

      2) автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

      3) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

      4) копію посвідчення офіцера;

      5) копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

      6) копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

      7) документ, що підтверджує досвід військової служби не менше як 10 років;

      8) довідку про відсутність судимості;

      9) мотиваційний лист, складений у довільній формі;

      10) медичну довідку про проведення обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів за формою № 122-2/о, затвердженою наказом МОЗ України від 27 грудня 1999 року № 302;

      11) сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду за формою № 140-0 (облікова), затвердженою наказом МОЗ України від 28 листопада 1997 року № 339.

 

      За бажанням, особа може подати додаткову інформацію стосовно освіти, підвищення кваліфікації, досвіду роботи, професійного рівня, власних досягнень і репутації (сертифікати, свідоцтва, характеристики, нагороди/відзнаки, публікації, рекомендаційні листи, тощо).

 

 

      Заяви про участь у конкурсному відборі та інші необхідні документи приймаються до 20 квітня включно, за адресою: Адміністрація Державної прикордонної служби України, вул. Володимирська 26 м. Київ 01601 секретарем конкурсної комісії Митьком Віталем Володимировичем номер телефону (044) 527-63-53 електронна адреса VMitko@dpsu.gov.ua.

 

 

      Із переліком питань для проведення тестування Ви можете ознайомитись тут