Головні завдання Кадетського корпусу

     Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І. Г. Харитоненка Державної прикордонної служби України є загальноосвітнім навчальним закладом ІІІ ступеня з військово-професійною спрямованістю навчання та допрофесійною підготовкою.

     Завданнями Кадетського корпусу є:

-         надання встановленої Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти;

-         забезпечення поглибленої допрофесійної підготовки військового спрямування, можливості здобуття первинних військових знань, умінь та навичок, необхідних для подальшого вступу і навчання у вищих військових навчальних закладах Збройних Сил України та вищих навчальних закладах, що мають військові навчальні підрозділи;

-         виховання на кращих традиціях українського народу самовідданого служіння Україні, готовності до захисту її незалежності і територіальної цілісності, поваги до Конституції України, державних символів України, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

-         виховання поважного ставлення до сім’ї, поваги до народних та військових традицій, рідної мови, національних цінностей українського народу;

-         формування особистості вихованця, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

-         реалізація права вихованців на вільне формування світогляду та політичних переконань;

-         забезпечення навчання, виховання та всебічного розвитку кадетів для збагачення інтелектуального, творчого та культурного потенціалу Збройних Сил України;

-         виховання у кадетів високих моральних якостей та дисциплінованості;

-         підготовка фізично здорових кадетів, вольових осіб, спроможних переносити труднощі військової служби.

     Кадетський корпус створює сприятливі умови для самовираження особистості кадетів у різних видах діяльності, розкриття у них позитивних природних схильностей, здібностей і обдарованості.