Головні завдання Ліцею

     Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І. Г. Харитоненка Державної прикордонної служби України є загальноосвітнім навчальним закладом ІІІ ступеня з військово-професійною спрямованістю навчання та допрофесійною підготовкою.

   

 

     Завданнями Ліцею є:

 

     - надання базової та повної загальної середньої освіти відповідно до Державних стандартів загальної середньої освіти;

     - забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією;

     - виховання громадянина України на кращих традиціях українського народу, самовідданого служіння Батьківщині, готовності до захисту її незалежності та територіальної цілісності, поваги до Конституції України, державних символів України, почуття власної гідності, відповідальності перед законом та суспільством за свої дії;

     - створення умов для здобуття ліцеїстамизнань і навичок з військової та фізичної підготовки, необхідних для вступу і подальшого навчання в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, інших вищих військових навчальних закладах та вищих навчальних закладах, що мають військові навчальні підрозділи;

     - підготовка фізично здорових, високоморальних, вольових, дисциплінованих особистостей, здатних до свідомого вибору відповідної професії, військової служби у Державній прикордонній службі України, інших військових формуваннях та правоохоронних органах;

     - підготовка ліцеїстів морально і фізично здоровими, загартованими, спроможними долати можливі труднощі військової служби.

 

     Діти прикордонників мають право навчатись в Ліцеї та користуються пільгою при вступі, як діти військовослужбовців.

 

     Ліцей створює сприятливі умови для самовираження особистості ліцеїстів у різних видах діяльності, розкриття у них позитивних природних схильностей, здібностей і обдарованості.